nuuttihyttinen

Kärsiikö kokoomus johtajuuskriisistä?

Keskiviikkona kaupunginvaltuuston kokouksen aikana kävi ilmi, että kokoomuksen uusin ehdokas sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan viransijaisuuteen on Pia Sutinen. Aikaisemmin valtuuston 27.8. kokouksessa viransijaiseksi valittiin kokoomuksen ehdokkaana kansanedustaja Lasse Männistö vihreiden, demareiden ja RKP:n tuella. Asiasta kuitenkin nousi kohu epämääräisten toimintatapojen ja todennäköisten taustamotiivien tultua julki. Eduskunnan puhemies Heinäluoman ilmoitettua, ettei Männistön ero eduskunnasta olisi läpihuutojuttu, Männistö veti itse eronpyyntönsä pois ja ilmoitti, ettei ota apulaiskaupunginjohtajan viransijaisuutta vastaan.

Isommassa kuvassa huomiotaherättävää oli pääministeri Stubbin poukkoileva toiminta: ensin Stubb oli julkisuudessa sitä mieltä, että on vain hyväksi, että kansanedustajien keskuudessa on vaihtuvuutta. Kun maito oli jo kaatunut, hän kommentoi Männistön valinnan aiheuttamaa kohua seuraavasti:

Valitettavasti asiat ovat sitä, miltä näyttävät. Tapa, jolla päätös syntyi, oli väärä. Se oli vanhanaikaista politiikkaa.

Erityisen mielenkiintoiseksi nykytilanteen tekee kuitenkin se, että Stubb samassa haastattelussa antoi ymmärtää, että hän olisi avoimemman toimintatavan kannalla:

Haluan tuoda kokoomukseen ja politiikkaan uuden tavan toimia. Haluan, että se tapa on avoin ja se tapa tuntuu ja näyttää reilulta. Tässä (Männistön asiassa) nämä kriteerit eivät täyttyneet vaikka Lasse Männistö olisi pätevä  tehtävään.

Sen sijaan, että kokoomus olisi mm. perussuomalaisten ja vasemmistoliiton kaupunginvaltuustossakin vaatimalla tavalla esittämässä tehtävää avoimeen hakuun tai edes nostaisi ehdokkaaksi tehtävään omista joukoistaan pitkän linjan poliittisen konkarin, jolla olisi tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä aikaisempi kokemus, Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää tehtävään Laura Rädyn hyvää kaveria ja entistä vaalityöntekijää.

Vaikka Sutinen soveltuukin lähes varmasti Männistöä paremmin tehtävään, HS:n haastattelemien tahojen mukaan hän ei ole alansa huippuasiantuntija eikä myöskään tavallisten helsinkiläisten kannalta paras valinta:

Sekä Sutisen alaiset että sosiaali- ja terveysalan poliitikot kuvailevat häntä kokoomuslaisen tehokkuuspolitiikan edustajaksi, joka tekee päätöksiä usein eurot silmissään.

"Hallinnollista ymmärrystä hänellä on, mutta sisällöllinen asiantuntemus ei välttämättä ole hirveän vahva", kuvailee eräs vasemmistoliiton edustaja.

Yhtäläisyys Männistön valinnan takana olleeseen toimintamalliin on vahva, sillä Sutinen nostettiin jo perhepalvelujohtajan tehtävään ilman sosiaalialan tutkintoa (myöhemmin hän tosin on hankkinut HS:n mukaan sosiaalityöntekijän kelpoisuuden) ja nykyiseen työhönsä häntä esitti kukapa muukaan kuin Laura Räty. YLE pitää Sutisen valintaa todennäköisenä, sillä ”Helsingissä sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan paikka on poliittisten ryhmien sopimuksella jyvitetty kokoomukselle.”

Tämän perusteella herää kysymys, kuunteleeko Helsingin kokoomusjohto lainkaan, mitä pääministeri sanoo, vai eikö se vain välitä pääministerin ilmaisemasta tahdosta luopua vanhanaikaisesta suhmurointipolitiikasta ja siirtyä uuteen, avoimempaan ja reilumpaan toimintatapaan? Sutisen esittäminen tehtävään ei sellaista ainakaan ole, vaan herättää ulkopuolisissa epäilyksen, ettei paikkaa ole läänitetty ainoastaan kokoomukselle, vaan palkkioviraksi nimenomaisesti Laura Rädylle tai hänen vapaavalintaisesti esittämälle kaverilleen. Mikäli Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmä kävelee asiassa pääministerin selvästi ilmaiseman tahtotilan ylitse, syntyy väistämättä kuva, ettei pääministeri ole kykenevä johtamaan omaa puoluettaan eikä häntä kunnioiteta edes omiensa keskuudessa. Tällöin kokoomus kärsii mitä ilmeisimmin vakavasta johtajuuskriisistä.

Nähtäväksi jää myös, miten vihreät ja demarit asiassa toimivat. Vihreiden ryhmäjohtaja antoi HS:n mukaan jo heinäkuussa ymmärtää, ettei vihreillä ole halua kyseenalaistaa kokoomuksen valitsemaa ehdokasta, mihin HS pitää todennäköisimpänä syynä tarvetta kokoomuksen tuelle oman ehdokkaansa saamiseksi kaupunkisuunnittelusta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan paikalle myöhemmin syksyllä. Männistön valintaa käsitelleessä valtuuston istunnossa 27.8. vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma Kari kommentoi tapaa, jolla Helsinki valitsee kaupunginjohtajien virat, toteamalla, että ”[o]lemme sitä mieltä, että järjestelmä on rikki, epädemokraattinen ja epäläpinäkyvä”, ja yritti vierittää vastuun päätöksestä kaupunginhallitukseen perustetulle johtamisen jaostolle. Siitä huolimatta vihreiden kritiikki ei heijastunut käytännössä heidän äänestyspäätöksiinsä, vaan ryhmä Zahra Abdullaa lukuunottamatta äänesti yksimielisesti Männistön valinnan puolesta, kun vaihtoehtona oli viran asettaminen avoimeen hakuun.

Vaikuttaa siltä, että demarit ovat jo lipeämässä kolmen suurimman valtuustoryhmän demokratiaa pilkkaavasta kabinettisopimuksesta, sillä valtuustossa Männistön valinnan puolesta äänestänyt demarien kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila on esittänyt YLE:lle väliaikaisen apulaiskaupunginjohtajan valintaa viranhoidon kannalta tarpeettomaksi:

- Meillä on olemassa kaupunginkansliassa ihan selvät sijaisuusjärjestelyt. Meillä on neljä apulaiskaupunginjohtajaa, ja jos joku on poissa, niin hänet voidaan sijaistaa. Kaupunginhallitus joutuu nyt varmaan pohtimaan, että hoidetaanko apulaiskaupunginjohtajan homma sijaisuusjärjestelyin vai hankitaanko siihen väliaikaisesti joku.

Asiaan saattanee vaikuttaa sekin, että kokoomus ei yhtä aikaa voi kannattaa kaupunkisuunnittelusta vastaavaksi apulaiskaupunginjohtajaksi sekä demarien Penttilää jatkokaudelle että vihreiden ehdokasta, vaikka puheiden tasolla kaksilla rattailla pelaaminen ei kokoomukselle mitä ilmeisimmin tuotakaan ongelmia, minkä osoittaa mm. puolueen joustava kanta tasa-arvoisen avioliittolain suhteen.

Ottaen huomioon pääministerin toiveet avoimista ja reiluista toimintatavoista, näkisin asiassa vain kaksi ehdot täyttävää toimintamallia: joko kaupunginhallitus asettaa viransijaisuuden avoimeen hakuun ja soveltuvuusarviointien perusteella tehtävään valitaan Sutinen tai joku muu pätevä hakija, tai vaihtoehtoisesti viransijaisuus jätetään kokonaan täyttämättä ja tehtävään valitaan uusi, pätevä viranhaltija eduskuntavaalien jälkeen. Tähän mennessä kaupunginhallituksen johtamisen jaostokin ehtinee kehittää prosessin, jolla tehtävään pystytään valitsemaan pätevä, huippupalkkansa arvoinen ammattijohtaja.

Kysymykseksi jää ainoastaan, pistääkö Stubb omat joukkonsa aisoihin oman uskottavuutensa nimissä, onko vihreillä ja/tai demareilla rohkeutta luopua jo lähtökohtaisesti kyseenalaisesta kabinettisopimuksesta apulaiskaupunginjohtajien tehtävien jakamiseksi keskenään, vai joutuuko Sutinen itse Männistön tavoin tekemään johtopäätöksensä ja ilmoittamaan Tujusen ja Romakkaniemen käskemänä, ettei ota tehtävää vastaan, kun julkisuus käy kokoomuksen kannalta liian kiusalliseksi, ja menettämään samalla omat kasvonsa puolueensa julkisuuskuvan pelastamiseksi?

Vihreiden osalta tilanteesta tekee mielenkiintoisen se, että vihreät pistivät jo vuonna 2009 sosiaalilautakunnassa Sutisen nimityksen perhepalvelujohtajan virkaan äänestykseen ja hänen valintansa ratkaistiin äänestyksessä äänin 7-4. Tällöin vihreät ja vasemmistoliitto jäivät alakynteen ja vihreiden Sirkku Ingervo sekä vasemmistoliiton Jouko Kajanoja jättivät Sutisen valinnasta eriävän mielipiteensä:

ERIÄVÄ MIELIPIDE PERHEPALVELUJOHTAJAN VALINNASTA

Pia Sutinen ei ole pätevin ja sopivin hakija perhepalvelujohtajan tehtävään, sillä hänellä ei ole sosiaalialan työkokemusta tai koulutusta. Poliittinen kokemus ei pätevöitä tähän tehtävään, vaikka voi hyödyksi ollakin.

Toivoisin Pia Sutisen toimivan jossain hänen koulutustaan ja työkokemustaan paremmin vastaavassa tehtävässä Helsingin sosiaalivirastossa.

Sirkku Ingervo                                          Jouko Kajanoja

Kysymys vihreille kuuluukin, onko vihreiden ryhmänjohtajalla Emma Karilla yhtä paljon moraalista selkärankaa kuin heidän sosiaalilautakunnan puheenjohtajana toimineella rivijäsenellään apulaiskaupunginjohtajan valinnan kyseenalaisin perustein kyseenalaistamiseksi, vai haluaako puolue esittäytyä julkisuudessa äänestäjilleen kokoomuksen apupuolueena, joka on valmis uhraamaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan paikan ”kokoomuslaisen tehokkuuspolitiikan edustajalle, joka tekee päätöksiä usein eurot silmissään”, jos sillä voidaan saada oma mies demareille jyvitettyyn apulaiskaupunginjohtajan virkaan?

Demareilta voi vastaavasti kysyä, kannattaisiko heidän kuunnella omaa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana toimivaa kaupunginvaltuutettuaan sen sijaan, että noudattavat kabinettisopimusta, jonka kolmesta osapuolesta kaksi saattaa pettää heidät kuitenkin, kun tulee heille itselleen jyvitetyn paikan täyttämisen aika? Kokoomus on valmis leikkaamaan koulujen hallinnosta 140.000 euron vuosittaisen säästön takia ja Männistö on taustavaikuttajana innokkaasti vaatinut päiväkotien tilamitoitusten pienentämistä säästösyistä. Mikäli apulaiskaupunginjohtajan viransijaisuus jätetään täyttämättä 31.5.2015 asti, kahdeksalta kuukaudelta saavutetaan palkkakuluissa ilman sivukulujakin 98104,64 euron säästö. Tämä vastaa helposti parin-kolmen Rädyn mukaan ”pienen keskituloisen” sote-alan rivityöntekijän vuosipalkkaa. Olisiko sosiaalidemokraattien arvojen mukaista tällä kertaa säästää kokoomuspoliitikkojen saavutetuista eduista sen sijaan, että jatkossakin kuritetaan vain heikkoja ja vähäosaisia säästöjen kohdistuessa lapsiin ja nuoriin, vanhuksiin, sairaisiin ja vammaisiin?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä

Olisihan tuo Männistön tapauksen jälkeen aika kummallista jos sama menisi Sutisen kohdalla tällä kertaa läpi. Jos Männistö ohjeistettiin luopumaan leikistä, olisi oikeastaan aika hauskaa jos toisella yrityksellä toinen kaveri saisi paikan ja rahat. Itselleni on vähän vaikea hahmottaa, miten tämä Sutisen ehdokkuus kovasti poikkeaisi edellisestä. Kun edelleenkään ei näytä pätevyys olevan mikään valintasyy.

Räty ainakin on sinnikäs nainen tarjoamaan kavereitaan hyvälle paikalle :)

Risto Koivula

Kokoomus kärsii kaikenkattavasta kriisistä.

Toimituksen poiminnat